Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for Fotograf Elin Iversen sitt nettsted www.eliniversen.no, og Fotograf Elin Iversen er ansvarlig for personopplysninger som samles inn via nettstedet. Sensitive opplysninger blir ikke samlet inn

Hva er personopplysninger?
Personopplysninger er opplysninger som kan brukes til å identifisere en person. Dette kan være
-navn
-adresse
-telefonnummer
-e-postadresse

Hva menes med behandlingsansvarlig?
Med behandling menes enhver bruk av personopplysninger, som innsamling, registrering, deling, lagring, analyse og lignende. Behandlingsansvarlig er den som bestemmer hvorfor og hvordan slike personopplysninger behandles og står som juridisk ansvarlig.

Hvordan samles opplysningene?
Dette er først og fremst din internettadresse, også kalt IP-adresse. Når du ber om å få se vår nettside, så er det denne som står som avsender på forespørselen.
Opplysninger jeg får fra din enhet: Dette er informasjon som følger med når din forespørsel når meg. Dette er opplysninger om hvilket operativsystem og hvilken nettleser du bruker når du besøker nettsiden vår.
Opplysninger du gir oss: Dette er opplysninger du gir oss frivillig hvis du f.eks. bruker et kontaktskjema . Dette vil ofte være navn, adresse, telefon, e-postadresse o.l.

Hvorfor behandler jeg personopplysninger?
For å levere nettsiden til deg: For at du skal kunne se nettsiden min, er jeg avhengig av å vite hvor du er på internettet slik at vi vet hvor nettsiden skal sendes. Dette bruker jeg din IP-adresse til.
For å forbedre nettsiden:
Jeg trenger ikke identifisere alle som besøker min nettside, men jeg vil gjerne vite ting om hvor mange som besøker meg, om de har besøkt meg tidligere og hva de gjør på nettsiden. Dette er informasjon jeg bruker til å forbedre hvordan hjemmesiden skal fungere best mulig.
For å markedsføre meg:
Markedsføring er viktig for meg. Ved å analysere noen av de opplysningene jeg samler inn kan jeg gjøre dette på en mer målrettet måte.

Hvilket grunnlag har jeg for å behandle personopplysninger?
For at jeg skal kunne behandle personopplysninger, må jeg ha et juridisk grunnlag. Det finnes flere grunnlag man kan bruke, men under finner du de som er aktuelle for meg.
I all hovedsak er vår innsamling av personopplysninger basert på ditt samtykke og dette er frivillig. For at jeg f.eks. skal kunne lagre cookies, må du godkjenne dette på forhånd. Hvis vi allerede har et eksisterende kundeforhold, kan jeg bruke dette som grunnlag (dette kalles berettiget interesse) for å sende ut nyhetsbrev o.l., men er du ny kunde har du likevel krav på å godkjenne dette på forhånd.
Noen ganger må jeg bruke personopplysninger for å oppfylle forpliktelser med mine kunder og det er dette som er grunnlaget for innsamlingen.

Hvilke rettigheter har du?
I de tilfeller der jeg behandler personopplysninger ut i fra berettige interesser, så har du rett til å protestere og jeg er forpliktet til å stoppe denne type behandling. I tillegg har alle krav på generell informasjon om hvordan jeg behandler personopplysninger. Dette dekkes av denne personvernerklæringen.

Alle slike forespørsler skal behandles kostnadsfritt og innen 30 dager og for mer informasjon om hvilke rettigheter du har, besøk denne nettsiden hos Datatilsynet: https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/veiledere/de-registrertes-rettigheter-etter-nytt-regelverk/.