BARN OG UNGDOM

Den viktigste fotograferingen mange gjør i løpet av livet er når barna er små. Det er den perfekte tiden for å fange personlighet, ekte latter, følselser og lek. Alt skjer på barnas premisser. De skal ikke tvinges. Bilder med spontanitet er det aller beste!